Cel studiów:

Studia dedykowane są przede wszystkim dla przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym.

Prezentowana wiedza i praktyka jej stosowania jest również niezbędna dla osób zawodowo zajmujących się obsługą celną biznesu. Stąd studia adresowane są również do osób ubiegających się o wpis na listę agentów celnych. Obejmują bowiem tematykę z zakresu: przepisów prawa celnego i podatkowego, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności określonych dla agentów celnych.

Celem studiów jest także stworzenie szansy uzyskania i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki celnej i podatkowej przez osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w krajowej administracji skarbowej.


Absolwentowi Studiów przysługuje prawo do ubiegania się o wpis na listę agentów celnych na podstawie art. 80 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, tekst jedn. DzU 2018 poz. 167 ze zm.


Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, w tym licencjackich.