Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2018 roku do września 2019 roku).
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od godz. 8.20 do 15.10.
Zajęcia/zjazdy są planowane w miesiącach listopad 2018 – kwiecień 2019.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych/warsztatowych i dotyczą m.in. zagadnień z zakresu: procedury administracyjnej i celnej, polskiego i unijnego prawa celnego, podatków granicznych (VAT i akcyzy), elementów towaroznawstwa oraz reglamentacji dewizowej. Przedstawiona zostanie również problematyka VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Wyjaśnione zostaną zmiany obowiązujące od 1 maja 2016 r., wynikające z wejścia w życie unijnego kodeksu celnego, a także zmiany obowiązujące od 1 marca 2017 r. w związku z powołaniem krajowej administracji skarbowej.

Ramowy program przedmiotowy:
Cło i polityka celna. Zgłoszenia INTRASTAT
Prawo celne w systemie prawa publicznego
Elektroniczne zgłoszenia celne
Unijna Taryfa Celna i klasyfikacja taryfowa
Wartość celna towarów
Pochodzenie towarów
Ograniczenia pozataryfowe i środki polityki handlowej
Elementy towaroznawstwa. Bezpieczeństwo produktów żywnościowych i przemysłowych w obrocie międzynarodowym
Wprowadzenie towarów na obszar celny UE. Procedury celne
Procedury uproszczone
Podatek od towarów i usług
Podatek akcyzowy
Dług celny
Zwolnienia od cła
Postępowanie w sprawach celnych
Postępowanie karne skarbowe w sprawach celnych
Przedstawicielstwo w sprawach celnych
Prawo dewizowe

Łączna liczba godzin zajęć: 160
Proces edukacyjny wspierany jest na platformie moodle.
Informacje o wykładowcach zamieszczono na stronie: cipwpc.ue.poznan.pl

Warunkiem ukończenia studiów jest: zdanie egzaminu końcowego przewidzianego w programie (tj. test z całości zagadnień na zakończenie drugiego semestru).
Egzamin końcowy przewidziany jest w kwietniu 2019 r.

Terminy zjazdów:
24.11–25.11.2018
08.12–09.12.2018
19.01–20.01.2019
09.02–10.02.2019
23.02–24.02.2019
09.03–10.03.2019
23.03–24.03.2019
06.04–07.04.2019
11.05–12.05.2019
25.05–26.05.2019