Cele studiów:

Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, analizy danych oraz technologii informatycznych z wykorzystywanych w obszarze rachunkowości. W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego. Słuchacze uzyskują umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie analiz finansowych, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych. Program studiów opracowany został we współpracy z Instytutem CIMA - The Chartered Institute of Management Accountans. Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z trzech egzaminów w procedurze uzyskania certyfikatu CertBA-Certyficate of Business Accounting. Warunkiem uzyskania certyfikatu CertBA jest wniesienie odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA.


Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, z podstawową znajomością rachunkowości oraz znajomością języka angielskiego. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.