Liczba godzin: 190

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2019 roku  a zakończą się we wrześniu 2020 roku. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Zajęcia odbywają się w budynkach Uczelni.
Ramowy program przedmiotowy:

 • Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa 54 godz.
 • Analiza działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 16 godz.
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 20 godz.
 • System podatkowy w Polsce (Podatki i cła) 12 godz.
 • Elementy prawa o działalności gospodarczej 16 godz.
 • Zarządzanie majątkiem obrotowym 10 godz.
 • Finansowa ocena projektów inwestycyjnych (laboratoria komputerowe) 10 godz.
 • Symulacje biznesowe (laboratoria komputerowe) 10 godz.
 • Systemy informatyczne w rachunkowości, m.in. organizacja biura rachunkowego (laboratoria komputerowe) 30 godz.
 • Seminarium podyplomowe 12 godz.

Egzaminy z przedmiotów:


 • Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa
 • Analiza działalności  przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • Podatki i cła
 • Elementy prawa o działalności gospodarczej
 • Zarządzanie majątkiem obrotowym
 • oraz zaliczenia na podstawie uczestnictwa w pozostałych wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej