prof. dr hab. Józef Orczyk - Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej – aspekty cywilizacyjne
prof. dr hab. Jerzy Olszewski, inż. Jarosław Łucka - Ocena ryzyka zawodowego
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP - Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w UE  
dr hab. Piotr Michoń - Psychologia pracy
mgr inż. Przemysław Jachalski - Kontrola i nadzór warunków pracy i wypadkoznawstwo
dr Katarzyna Lis - Bezpieczeństwo maszyn
dr Katarzyna Lis - Ergonomia i fizjologia pracy
dr Katarzyna Lis - Zarządzanie zdrowiem organizacji
dr Piotr Nowakowski - Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska
dr Mariusz Piotrowski - Prawo pracy 
dr Joanna Ratajczak, mgr Wioletta Grajewska - Zabezpieczenie społeczne w Polsce: ubezpieczenie wypadkowe
dr Janusz Rymaniak - Organizacja stanowiska pracy
dr Zdzisław Śliwa - Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia
mgr inż Zbigniew Augustyniak, mgr Paweł Ciemny - Bezpieczeństwo obiektów budowlanych i organizacja bezpieczeństwa na budowie
inż. Bartosz Suski - Ochrona przeciwpożarowa
mgr Paweł Ciemny - Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
mgr inż. Przemysław Jachalski - Wypadkowość, choroby zawodowe oraz prawo pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
dr Bartosz Sławecki, inż. Jarosław Łucka - Organizacja i metodyka szkoleń bhp
mgr Łukasz Komsta - Oprogramowanie komputerowe dla służb bhp