Kierownik studiów:


dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP
e-mail:
beata.mielnik@ue.poznan.pl


Obsługa administracyjna:

Magdalena Chomska-Rychły
tel. 61 856 90 88
Anna Bachorz
tel. 61 856 92 39
mail: studia.kl@fnc.ue.poznan.pl


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań