Opis szkolenia


W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać kolejne etapy przygotowania i wdrożenia systemu – zaplanować, omówić oraz przećwiczyć poszczególne jego elementy. Omawiany będzie nie tylko aspekt narzędziowy systemu ocen, ale również społeczny związany z pokonywaniem oporów płynących ze strony pracowników oraz sposobów minimalizowania najczęściej pojawiających się barier i błędów.

Uczestnicy będą mogli też poznać liczne narzędzia i procedury przydatne na poszczególnych etapach przygotowania systemu, takie jak: przykładowe kryteria ocen, skale ocen, arkusze, scenariusze szkoleń dla oceniających i ocenianych, instrukcje i regulaminy, przykłady analiz ilościowych i jakościowych wyników.


Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

16h=2 dni

Plan dnia szkoleniowego:
 9.00-10.30
10.40-12.10
12.10-12.40 – przerwa 30 min.
12.40-14.10
14.20-15.50

Program


1.     Wprowadzenie – Czym jest System Okresowych Ocen Pracowniczych?

a.     Różnica pomiędzy oceną formalną a nieformalną

b.     Cele i korzyści systemu ocen

  • rola motywacyjna
  • znaczenie korekcyjne
  • znaczenie rozwojowe

 

2.     Projektowanie systemu ocen pracowniczych

a.     Ograniczanie obaw pracowników związanych z wdrażanym systemem

b.     Określenie podmiotu oceniania

c.      Wybór metody oceniania

d.     Etapy wdrażanie systemu ocen okresowych

  • co należy wziąć pod uwagę, aby sprawnie wdrożyć system ocen
  • określenie harmonogramu prac wdrożeniowych
  • uczestnictwo różnych grup pracowniczych na kolejnych etapach wdrażania systemu

 

3.     Narzędzia oceny - projektowanie arkuszy oceny pracowników

a.     Kryteria oceny

b.     Definiowanie i nadawanie wagi kryteriom oceny

c.      Skale ocen

d.     Prezentacja przykładowych arkuszy oceniania

e.     Zasady korzystania z arkuszy ocen

 

 

4.     Przygotowanie do prowadzenia rozmów oceniających

a.     Cele rozmowy oceniającej

b.     Struktura rozmowy oceniającej

c.      Techniki prowadzenia rozmowy

·       zapewnienie aktywnego uczestnictwa w rozmowie

·       umiejętność diagnozowania i aktywnego słuchania

·       przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej

 

5.     Wykorzystanie wyników ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

a.     Planowanie rozwoju pracowników

·       wyznaczanie zadań i celów

·       określanie kwalifikacji i umiejętności wymagających doskonalenia

·       potrzeby szkoleniowe

b.     Rozmowa oceniająca jako okazja do rozwiązywania problemów pracowniczych

·       trudna rozmowa z trudnym pracownikiem

 

6.     Podsumowanie szkolenia

 


Trenerzy                   Magdalena Serafin
Trener, wykładowca, coach i konsultant
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 850 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach,
- materiały dydaktyczne,
- przerwę kawową,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP

Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl