Opis szkolenia

„Czwarta rewolucja przemysłowa”. Cyfrowa transformacja naszego świata prowadzi do nieuniknionych interakcji między ludźmi, technologiami cyfrowymi i zasobami fizycznymi. Jest to środowisko coraz bardziej dynamiczne i złożone, wymagające od organizacji coraz większej elastyczności i stale ulepszanego wyposażenia.

Jednym z narzędzi skutecznego zarządzania jest biblioteka ITIL – zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

ITIL® 4 Foundation to dwudniowy kurs wprowadzający uczestników w nową odsłonę biblioteki zarządzania usługami informatycznymi. Biblioteka ITIL v3 opisywała 26 procesów i 4 funkcje uporządkowane w pięciokrokowy Cykl Życie Usługi (Service Lifecycle); w nowej wersji biblioteki – ITIL4, wciąż można dostrzec elementy znane z ITIL v3, uporządkowane jednak nieco inaczej za pomocą koncepcji Service Value Stream. Kurs ITIL 4 Foundation pozwoli zmapować pojęcia dobrze znane z wersji 3 biblioteki na te używane w jej 4 wersji oraz zrozumieć język, kluczowe koncepcje i definicje używanych w świecie usług cyfrowych.

Cel szkolenia

·       porównanie podstaw ITIL v3 z nowym kształtem ITIL 4,

·       przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu biblioteki ITIL4, dzięki której będą mogli, w świadomy sposób uczestniczyć w zarządzaniu usługami,

·       przygotowanie uczestników do egzaminu Foundation Certificate in IT Service Management.

Czas trwania

·       Część teoretyczna trwa dwa dni. Na koniec drugiego dnia odbywa się egzamin na poziomie Foundation.

Grupa docelowa

·       osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery w obszarze zarządzania usługami informatycznymi,

·       menadżerowie ITSM i osoby pragnące się rozwijać w kierunku zarządzania usługami informatycznymi,

·       osoby spoza IT zaangażowane w definiowanie wymagań lub weryfikowanie jakości usług informatycznych,

·       osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ITIL® 4 Foundation,

·       posiadacze starszych certyfikatów ITIL, pragnący uaktualnić wiedzę.

Język szkolenia

·       Szkolenie odbywa się w języku polskim.

Język materiałów

·       Materiały są dostępne wyłącznie w języku angielskim

Aktualnie egzamin jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Korzyści ze szkolenia

·       zrozumienie nowych koncepcji – Service Value System(SVS) i Four Dimensions of Service Management,

·       zapoznanie z 34 praktykami (ITIL Practices),

·       zrozumienie siedmiu pryncypiów (Guiding Principles),

·       liczba PDU: 18.

Egzamin i certyfikacja

·        test składający się z 40 pytań jednokrotnego wyboru,

·        czas trwania: 60 minut,

·        kandydaci podchodzący do egzaminu w języku innym niż ojczysty mogą otrzymać dodatkowy czas (25% = 15 minut) na rozwiązanie zadań w egzaminie,

·        próg zaliczenia: 26 punktów (65%),

·        język angielski,

·        niedozwolone są żadne materiały dodatkowe.

·        Egzamin ITIL 4 Foundation odbywa się drugiego dnia po zakończeniu kursu.

Plan dnia szkoleniowego:
9.00-10.30
10.40-12.10
12.10-12.40 – przerwa 30 min.
12.40-14.10
14.20-15.50
Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

Program

Dzień pierwszy


Pre-test

Moduł 1 – Wstęp i przegląd biblioteki ITIL:

•             Sprawy organizacyjne na temat kursu i egzaminu

•             Krótka historia biblioteki ITIL

•             Wprowadzenie do biblioteki ITIL®4

•             Szczegółowy przegląd wszystkich elementów biblioteki:

•             Podstawowe pojęcia

Moduł 2 - Pryncypia •

•             Pryncypia biblioteki ITIL

              Skup się na wartości (Focus on value)

              Zacznij z tym co masz (Start where yuou are)

              Współpracuj i wspieraj transparentność (Collaborate and promote visibility)

              Myśl i działaj holistycznie (Think and work holistically)

              Stosuj proste i praktyczne rozwiązania (keepit simple and practical)

              Optymalizuj i automatyzuj (Optimize and automate)

•             Pytania podsumowujące


Moduł 3 – Model „Four Dimensions of ITSM”

·        Organizacja i ludzie

·        Informacja i technologie

·        Partnerzy i dostawcy

·        Strumienie wartości i procesy

Moduł 4 – Model „Service Value System”

•             Popyt na usługę

•             Rezultaty dostarczania/ konsumpcji usługi

•             Komponenty usługi:

Pryncypia

Nadzór

Łańcuch wartości usługi

Praktyki

Ustawiczne doskonalenie

•             Pytania podsumowujące 


Moduł 5 – Ustawiczne doskonalenie usług

•             Model ustawicznego doskonalenia usług

•             Miary i metryki

•             Podsumowanie dnia i zadanie prac domowych

Praca domowa:

·        Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu ITIL Foundation

·        Próbny egzamin ITIL Foundation wraz z wyjaśnieniamiDzień drugi


Omówienie wątpliwości do egzaminów i pracy domowej

Moduł 6 Praktyki ITIL:

·        Omówienie praktyk

·        Praktyki wsparcia technicznego (Technical management practices)

·        Zarządzanie wdrażaniem (Deployment management)


Moduł 6 (ciąg dalszy) Praktyki ITIL:

·        Praktyki zarządzania usługami (Service management practices)

·        Zarządzanie dostępnością (Availability management)

·        Zarządzanie potencjałem wykonawczym  wydajnością (Capacity and performance management)

·        Sterowanie zmianami (Change control)

·        Zarządzanie incydentami (Incident management)

·        Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami ( Monitoring and event management)

·        Zarządzanie problemami


Moduł 6 (ciąg dalszy) Praktyki ITIL:

·        Praktyki zarządzania usługami (Service management practices) ciąg dalszy

·        Zarządzanie konfiguracją usług (Service configuration management

·        Zarządzanie ciągłością usług (Service continuity management)

·        Centrum wsparcia klienta (Service desk)

·        Zarządzanie poziomem usług (Service level management)

·        Zarządzanie wnioskami (Service request management)

·        Ogólne praktyki  zarządzania (General management practices)

·        Pytania podsumowujące

Podsumowanie kursu

Egzamin

Trenerzy

Akredytowani trenerzy Inprogress Sp. z o.o. - posiadającej status Accredited Training Organization (ATO) oraz Accredited Examination Organization (AEO) uprawnionej do przeprowadzania szkoleń akredytowanych oraz egzaminów z zakresu następujących produktów: PRINCE2®,ITIL®, PRINCE2 Agile®, AgilePM®, AgileBA®, Change Management, MSP®, M_o_R®, MoP®, Akademia PMP – przygotowanie do egzaminów PMP®/CAPM®, COBIT®5, ISTQB®, P3O®, Facilitation.Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 2500 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w zajęciach,
  • materiały dydaktyczne,
  • opiekę merytoryczną trenera,
  • certyfikat ukończenia szkolenia UEP 
  • certyfikat ITIL® 4 Foundation

Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl