Opis szkolenia


Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu VCC (Vocational Competence Certificate), który oznacza przejście programu szkoleniowego oraz zdania egzaminu z modułu menedżerskiego.

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. Certyfikaty VCC opatrzone są znakiem Europass, który rozpoznawany jest na terenie całej Europy przez sektor edukacji oraz rynku pracy. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji zawodowych.

EFEKTY SZKOLENIA
Certyfikowany kurs menedżerski obejmuje swym programem wiele zagadnień związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się wiele czynników i wiedza z różnych obszarów. Podstawą jest umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście do tematyki menedżerskiej.
Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru zarządzania. Menedżer powinien:
• potrafić skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• rozumieć sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych,
• posiąść umiejętność skutecznego słuchania,
• rozumieć różne typy osobowości,
• opisywać psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
• wyznaczać dobrze cele
• potrafić planować i organizować pracę zespołu,
• potrafić zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty.
Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania i kierowania ludźmi.

Szkolenie obejmuje również przeprowadzenie testu Thomas International, jednego z najlepszych testów psychometrycznych na świecie dotyczących stylu zachowania osób w pracy. Test wypełniany jest przez uczestników on-line w ciągu 8 minut. Dzięki osiągniętym wynikom można dokładnie określić predyspozycje osobowościowe w miejscu pracy, mocne strony, ograniczenia, predyspozycje. Dzięki otrzymanym wynikom każdy z uczestników szkolenia otrzymuje bezpośrednią informację dotyczącą jego naturalnych predyspozycji, zachowań w pracy oraz jak działa pod presją. Na podstawie tych informacji otrzymuje również informację, które z kompetencji powinien dalej rozwijać.
Analiza Profilu Osobowościowego (Thomas International) posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (BPS), który potwierdza że analiza spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. Thomas International to jeden z liderów i czołowych dostawców tego typu rozwiązań na świecie.

Całość szkolenia realizowana jest metodą wykładowo – warsztatową z dużą liczbą ćwiczeń praktycznych. Kurs kończy się egzaminem. Podstawą zdania egzaminu i zdobycia certyfikatu VCC jest szkolnie oraz zapoznanie się z treścią książki celowo przygotowanej do tego kursu.
Podręcznik (każdy uczestnik otrzymuje podręcznik)
Z jakich dziedzin czerpać wiedzę, by być dobrym przywódcą? Kim tak naprawdę jest menedżer i jaka jest jego rola w organizacji? Jakie umiejętności powinien posiadać człowiek, który chce kierować innymi? Dlaczego dany sposób kierowania działa tylko na część pracowników, a na pozostałych już nie?

Program

Harmonogram edycji październikowej:


- do 21 października - rekrutacja


- 28-29 października, godz. 09.00-15.50 – szkolenie – moduł I

 

- do 4 listopada – otrzymanie przez każdego uczestnika drogą mailową linku do testu Thomas International

 

- do 10 listopada - wypełnienie testu Thomas International przez uczestników


- 12-13 listopada , godz. 09.00-15.50 – szkolenie – moduł II 


- Do 30 listopada - egzamin (termin dla grupy egzaminu on-line poprzez portal egzaminacyjny zostanie ustalony z trenerem) + informacja zwrotna z testu Thomas International (w dniu egzaminu spotkania indywidualne 45 min./os.). 


Harmonogram edycji listopadowej:


- do 11 listopada - rekrutacja


- 19-20 listopad, godz. 09.00-15.50 – szkolenie – moduł I

 

- do 25 listopada – otrzymanie przez każdego uczestnika drogą mailową linku do testu Thomas International

 

- do 2 grudnia - wypełnienie testu Thomas International przez uczestników


- 4-5 grudnia , godz. 09.00-15.50 – szkolenie – moduł II 


- Do 20 grudnia - egzamin (termin dla grupy egzaminu on-line poprzez portal egzaminacyjny zostanie ustalony z trenerem) + informacja zwrotna z testu Thomas International (w dniu egzaminu spotkania indywidualne 45 min./os.). 


Harmonogram edycji styczniowej:


- do 20 grudnia - rekrutacja


- 8-9 stycznia, godz. 09.00-15.50 – szkolenie – moduł I

 

- do 13 stycznia – otrzymanie przez każdego uczestnika drogą mailową linku do testu Thomas International

 

- do 20 stycznia - wypełnienie testu Thomas International przez uczestników


- 22-23 stycznia , godz. 09.00-15.50 – szkolenie – moduł II 


- Do 21 lutego - egzamin (termin dla grupy egzaminu on-line poprzez portal egzaminacyjny zostanie ustalony z trenerem) + informacja zwrotna z testu Thomas International (w dniu egzaminu spotkania indywidualne 45 min./os.).
PROGRAM
1. Praca menedżera – wprowadzenie.
2. Skuteczna komunikacja.
• Moc komunikacji niewerbalnej – gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy.
• Co przeszkadza w komunikowaniu?
• Uważne słuchanie.
• Style słuchania.
3. Style interpersonalne.
• Profil osobowości – Temperamenty.
4. Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
5. Wyznaczanie celów.
6. Planowanie i organizacja pracy menedżera zespołu.
7. Sytuacyjny model przywództwa Hersey’a i Blanchard’a
8. Informacja zwrotna – chwalenie i konstruktywna krytyka.
9. Przywództwo i kierowanie zespołem.
• Grupa a zespół.
• Budowanie zespołu.
• Współpraca w zespole.
• Etapy rozwoju zespołu.
10. Role w zespole wg R. M. Belbina.
• Praca nad problemem.
• Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji.
• Charakterystyka faz rozwoju grupy.
11. Rozwiązywanie konfliktów.
• Postępowanie w razie konfliktu.
• Przeszkody na drodze do porozumienia.
• Jak radzą sobie z konfliktami osoby o różnych typach osobowości?
12. Założenia operacyjne w NLP.
• System reprezentacji.
• NLP a komunikacja.
13. Negocjacji – fundamenty, rodzaje, fazy, style prowadzenia.
14. Sztuka autoprezentacji.
• Wystąpienia publiczne.
• Trema i stres – skąd się biorą, jak działają i jak sobie z nimi radzić.
• Etykieta w biznesie.
15. Prowadzenie zebrań.

Plan dnia szkoleniowego w module I i II:
9.00-10.30
10.40-12.10
12.10-12.40 – przerwa 30 min.
12.40-14.10
14.20-15.50
Godzina spotkania indywidualnego ustalana jest z trenerem.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16
Trenerzy


                 dr Tomasz Kopczyński

menedżer, praktyk, ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności kształtowania potencjału menedżerów, zarządzania projektami, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, zarządzania zmianami, umiejętności miękkich pracowników. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Synergia oraz dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (PUEB Knowledge Transfer Company). Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis - PPA). Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz menedżerskich studiach podyplomowych. Jest autorem i współautorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących zarządzania.Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 2999 zł  brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
· uczestnictwo w zajęciach,
· materiały dydaktyczne,
· podręcznik,
· test Thomas International,
· przerwę kawową,
· opiekę merytoryczną trenera,
· egzamin,
· certyfikat menedżerski VCC,
· certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Zapisz się na szkolenie przez BUR