Opis szkolenia


Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu:

- zasad funkcjonowania zespołów w organizacji

- budowania własnych kompetencji w zakresie zarządzania ludźmi

- skutecznej komunikacji z pracownikami

- sposobów podnoszenia wydajności i efektywności podwładnych

- umiejętności przywódczych

- skutecznego budowania systemów motywacyjnych

- wartościowania pracy

- metod i technik kompleksowej oceny pracowników

Forma zajęć: warsztatowo-teoretyczna

Czas trwania: 16 h

 

Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50

Dzień II

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50 
Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

Program


1.  Wprowadzenie - budowanie własnego wizerunku i autorytetu w zespole

-         budowanie własnego autorytetu wśród pracowników?

-         jakie umiejętności powinien posiadać skuteczny menedżer / lider?

 

2.  Skuteczność i elastyczność stylów kierowania

-         style kierowania i ich efektywność – dostosowanie style kierowania do sytuacji, dojrzałości pracowników, rodzaju zadania

-         sposób komunikacji z pracownikami w różnych stylach kierowania

-         wydawanie poleceń  i przekazywania zadań w różnych stylach kierowania

 

3. Podstawowe zasady funkcjonowania zespołów w organizacji

-         cechy dobrego zespołu, korzyści i zagrożenia wynikające z  budowania zespołowości

-         naturalne role w efektywnym zespole i ich wpływ na życie zespołu

 

4. Skuteczny proces budowania efektywnego zespołu

-         jak powstaje zespół? – etapy budowania zespołu

-         rola przełożonego / lidera na każdym z etapów

-         sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych na różnych etapach rozwoju zespołu

(radzenie sobie z oporem, przekazywanie informacji niepopularnych, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom zespołowym)

 

5. Zasady i techniki skutecznego motywowania pracowników

-          jak skutecznie motywować?

-         informacja zwrotna i jej rola w zarządzaniu zespołem (technika FUO / FUKO w konstruowaniu komunikatów krytycznych)

-         co motywuje a co demotywuje pracowników- od teorii do praktyki

-         czynniki motywujące i zwiększające zaangażowanie

-         przyczyny spadku motywacji (rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom)

 

6. Kompleksowa ocena pracownicza

-         skuteczne prowadzenie rozmów oceniających

-         techniki oceniania

-         etapy rozmowy oceniającej / podsumowującej

-         na czym polega funkcja rozwojowa i motywacyjna rozmowy oceniającej

-         dokonywanie ustaleń i wyznaczanie celów

-         sytuacje trudne podczas rozmów oceniających

 

7. Delegowanie jako czynnik rozwijania i motywowania pracowników

-         różnica pomiędzy wydawaniem poleceń a delegowaniem zadań

-         komu i jakie zadania można delegować?

-         wyznaczanie celów i monitorowanie ich realizacji

-         jak skutecznie monitorować i egzekwować zadania powierzone w procesie delegowania

 

Trenerzy


Magdalena Serafin

Trener, wykładowca, coach i konsultant
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Koszt szkolenia


Koszt szkolenia:  850 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

 

Cena szkolenia obejmuje:

•  uczestnictwo w zajęciach,

•  materiały dydaktyczne,

•  przerwę kawową,

•  opiekę merytoryczną trenera,

•  certyfikat ukończenia szkolenia UEP


Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl