Zarządzanie projektami

Metodyka Zarządzania Projektami - PRINCE2® Foundation
Opis szkolenia


Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie fundamentalnych elementów metodyki PRINCE2®. Prowadzone jest ono w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeń opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku uzyskania min. 50% (35 pkt) uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation.

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE jak i na całym świecie. Wdrożona została m.in. w strukturach dowodzenia NATO, z korzyścią stosowana jest zarówno przez biznes (m.in. branża IT, energetyka, usługi) jak i przez sektor publiczny (ministerstwa, agencje rządowe, JST).
Zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE2® podnosi ich skuteczność oraz efektywność realizacji, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem. Zapewnia skuteczny nadzór, a jednocześnie daje Kierownikom Projektów jednoznaczne i skuteczne mechanizmy zarządcze, przez co maksymalizuje szanse sukcesu projektu w ramach zaplanowanych terminów, budżetu, w zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych z dbałością o ciągłe uzasadnienie biznesowe. Jednocześnie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności zapewnia mechanizm ich wczesnego wychwytywania, analizy oraz eskalacji w przypadku zagrożenia tolerancji.

Ze względu na zasadę dopasowania do warunków projektu zapewnia odpowiednie przeskalowanie poziomu szczegółowości jak i formalizacji przetwarzanych informacji oraz podejmowanych decyzji. Bardzo dobrze sprawdza się we wdrażaniu systemów IT zarówno standardowych np. klasy ERP jak i tworzonych na zlecenia zamawiającego.


Adresaci szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • są kierownikami projektów,
 • są członkami zespołów projektowych ,
 • są menedżerami zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu ,
 • chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami.

Korzyści dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • potrafił wykorzystać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2®,
 • potrafił dobrać odpowiednie elementy metodyki PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie
 • efektywniej zarządzał ryzykiem zarówno biznesowym, jak i projektowym ,
 • potrafił kontrolować przebieg projektu.

Korzyści dla organizacji:
Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych, między innymi:
 • utrzymanie zasadności biznesowej wszystkich realizowanych zgodnie z dostosowaną metodyką projektów,
 • regulację relacji zarządczych w środowisku zamawiający/dostawca,
 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści,
 • efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej,
 • wspólny zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu język komunikacji w projektach,
 • wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację jak i w otoczeniu organizacji.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp.16

Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50


Program


Główne moduły

 1. Przegląd metodyki PRINCE2®.
 2. Temat Organizacja.
 3. Proces Przygotowanie Projektu.
 4. Temat Uzasadnienie Biznesowe.
 5. Proces Inicjowanie Projektu.
 6. Temat Plany.
 7. Temat Jakość.
 8. Temat Ryzyko.
 9. Proces Zarządzanie Końcem Etapu.
 10. Temat Postępy.
 11. Proces Sterowanie Etapem.
 12. Temat Zmiana.
 13. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
 14. Proces Zamykanie Projektu.
 15. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem.
 16. Przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation wraz z omówieniem.
W trakcie szkolenia przeprowadzone zostanie GRA Wielkie Dionizje

Chcesz zrozumieć różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym sposobem zarządzania projektami? Zdobyć dobre nawyki i pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie?

Gra „PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje” przenosi uczestników do świata greckich Dionizji, w którym mają za zadanie stworzenie widowiska teatralnego. Konkurują oni ze sobą o to, kto szybciej i jak najmniejszym kosztem zrealizuje cel. Istotą gry jest wykorzystanie umiejętności planowania odpowiedniej strategii oraz analizy szans, możliwości, ryzyka i zagrożeń. Dzięki udziale w grze uczestnicy poznają podstawowe założenia tradycyjnego zarządzania projektami. Mogą przekonać się również na własnej skórze, jakie konsekwencje ma nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem i jakością w projekcie.

Gry szkoleniowe to nie tylko świetny sposób na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Dzięki nim można również przekonać się, czym w praktyce różni się podejście tradycyjne od zwinnego.


Język: szkolenie w języku polskim
Egzamin (na koniec trzeciego dnia szkolenia): w języku polskim
Czas trwania: 3 dni

TrenerzyArtur Mochocki

Trener i konsultant zarządzania projektami

Approved Trainer of PRINCE2 and Approved Trainer of Change Management.

 

Ponad dwudziestoletnia praktyka w realizacji projektów biznesowych związanych z poprawą efektywności przedsiębiorstw w obszarach wsparcia biznesu, sprzedaży i obsługi klienta, zarówno w polskich jak i międzynarodowych organizacjach z branży IT, outsourcingu, spożywczej oraz w bankowości. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie oraz „Leadership Academy” Harvard Business School. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pełniąc rolę menedżerskie oraz agenta zmian podczas fuzji przedsiębiorstw. Cisco, Heineken, HCL, Wyższa Szkoła Europejska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu czy Centrum Projektów Polska Cyfrowa – gdyby skupić się ledwie na kilku firmach i instytucjach, z jakimi współpracował. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pełniąc rolę menedżerskie oraz agenta zmian podczas fuzji przedsiębiorstw.

Marcin Łapa

Uzyskał tytuł magistra-inżyniera na Politechnice Warszawskiej, Wydział Mechatroniki, Biocybernetyka  i Inżynieria Biomedyczna (2000 r.). Ukończył również na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki  i Informatyki Stosowanej studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami IT” i „Zarządzanie Projektami”. Doświadczenie: jego doświadczenia zawodowe obejmują ponad trzynastoletnią praktykę w działach informatycznych, rozwoju i jako kontraktowego konsultanta/doradcy/eksperta/kierownika projektów. Prowadził  i uczestniczył w projektach biznesowych i informatycznych, przede wszystkim budowanie/dostosowywanie i wdrażanie systemów klasy ERP, CRM, autorskiego systemu serwisowego wspierającego pracę serwisu technicznego, narzędzi wspierających procesy biznesowe organizacji.  W swojej karierze występował w roli kierownika projektów i zespołów, architekta, programisty, testera i wdrożeniowca. Koordynował pracami projektowymi firm podwykonawczych, współpracowników i zewnętrznych programistów. Zarządzał warstwą biznesową i warstwą danych systemów informatycznych i był współodpowiedzialny za infrastrukturę IT w międzynarodowej korporacji. Specjalizacja: szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka PRINCE2.
Koszt szkolenia


Cena netto/brutto: 2500 PLN (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo w zajęciach,

- udział w grze,
- materiały dydaktyczne,
- przerwę kawową,
- opiekę merytoryczną trenera,
- egzamin,

- certyfikaty PRINCE2 Foundation oraz certyfikat ukończenia szkolenia UEP.


Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Zapisz się na szkolenie przez BUR