Kompetencje menedżerskie

Management Challenges - rozwój kompetencji menedżerskich bazujący na sesjach indywidualnych

Termin wkrótce!


Opis szkolenia


Program skierowany jest do doświadczonych menedżerów (w szczególności do absolwentów MBA, ExecutiveMBA), którzy poszukują skutecznych sposobów rozwoju kompetencji niezbędnych do osiągania ponadprzeciętnych wyników.
Cel szkolenia:
- nowe spojrzenie na kluczowe kompetencje i umiejętności w zarządzaniu
- identyfikacja i rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich decydujących o skuteczności zarządzania
- wypracowanie praktycznych rozwiązań i możliwość ich natychmiastowej implementacji
- zwiększenie samoświadomości i zdolności przywódczych
- połączenie grupowych warsztatów z indywidualnym assessmentem HATS i sesjami rozwojowymi oraz wykorzystanie wielu metod rozwojowych

Forma zajęć: warsztaty grupowe (8h), indywidualne sesje rozwojowe (8h), indywidualny assessment

Uczestnik otrzymuje:
- certyfikat ukończenia programu szkoleniowego UEP,
- certyfikat ukończenia programu rozwoju kompetencji menedżerskich Griston Mgmt,
- potwierdzenie uczestnictwa w indywidualnej analizie Behavioral Competency (międzynarodowy system HATS),
- opis kompetencji oraz szczegółowe raporty Harrisson Assessment.

Program


1. Warsztaty grupowe 4h:
- systematyzacja głównych kompetencji menedżerskich,
- identyfikacja kluczowych obszarów rozwojowych decydujących o sukcesie menedżera,
- właściwe wykorzystanie wybranych kompetencji do osiągania wybitnych wyników zespołu,
- rozwój kompetencji, koncentracja na wybranych obszarach.

Szacowany czas trwania modułu: 4 godz.

2. Indywidualny assessment z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi zintegrowanej analizy poziomu wymaganych kompetencji (międzynarodowy system HATS), interpretacja raportów i szczegółowa analiza uzyskanych wyników

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz.

3. Sesje rozwojowe z wykorzystaniem autorskiego modelu Assess-Focus-Implement, obejmujące executive coaching, mentoring, szkolenia indywidualne, konsultacje.

Szacowany czas trwania modułu: 4 godz.

4. Warsztaty grupowe 4 h:
- zestawienie wiedzy nabytej w czasie 1. warsztatów grupowych z rezultatami wypracowanymi podczas realizacji sesji indywidualnych
- ciągły rozwój i doskonalenie strategicznych obszarów kompetencyjnych
- przygotowanie indywidualnego planu rozwoju

Szacowany czas trwania modułu: 4 godz.

5. Sesja follow-up po zakończeniu programu -
konsultacje indywidualne, coaching lub mentoring

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz.

Trenerzy


 dr Paulina Sypniewska

 Inicjatorka nieszablonowych rozwiązań biznesowych. Odważnie kwestionuje utarte schematy, z energią podejmuje realizację ambitnych inicjatyw. Wykładowca na studiach MBA i Executive MBA w roli praktyka biznesu. Tworzy i wdraża programy podyplomowych studiów menedżerskich. Na co dzień Dyrektor Zarządzająca w firmie Griston Mgmt, pełniąca także funkcję koordynatora merytorycznego realizowanych projektów. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także Psychologię w zarządzaniu na UAM. Akredytowany coach ICF i międzynarodowy asesor kompetencji menedżerskich, mentor oraz ekspert w obszarze strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami międzynarodowymi. Pasjonuje się geopolityką i konstruowaniem kreatywnych budowli z klocków lego. 

Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 4600 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

W cenie szkolenia Uczestnik ma zagwarantowane:
- uczestnictwo w zajęciach,
- materiały dydaktyczne,
- przerwę kawową,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP
- certyfikat ukończenia programu rozwoju kompetencji menedżerskich Griston Mgmt
- potwierdzenie uczestnictwa w indywidualnej analizie Behavioral Competency (międzynarodowy system HATS)
- opis kompetencji oraz szczegółowe raporty Harrisson Assessment.

Formularz zgłoszeniowy


Kontakt


Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: grazyna.switala@ue.poznan.pl