The Principles for Responsible Management Education - Zasady Odpowiedzialnego Kształcenia Menedżerów zostały wprowadzone na szczycie Global Compact w Genewie w 2007 roku. PRME jest największą na świecie inicjatywą umożliwiającą współpracę Organizacji Narodów Zjednoczonych ze szkołami biznesowymi. 

Misją PRME jest globalne przekształcanie edukacji menedżerskiej, badań i przywództwa, poprzez zapewnienie ram edukacji odpowiedzialnego zarządzania, rozwój społeczności uczących się i promowanie świadomości na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. 


PRME zrzesza ponad 800 sygnatariuszy, reprezentujących 86 krajów (jedna trzecia ze 100 najlepszych uczelni biznesowych, według rankingu „Financial Times”, to sygnatariusze PRME). 


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu podpisał deklarację o wstąpieniu do PRME w lipcu 2012 roku.