Historia

Hejnał UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada swój Hejnał. Został on skomponowany przez Zbigniewa Kozuba.


Posłuchaj Hejnału w oryginale (zdjęcie 1), oraz w wersji Jazzowej (zdjęcie 2)