Budynek A – al. Niepodległości 10:   
 Lokalizacja Nazwa sali Pojemność Status
 przyziemie  002 A  49  ćwiczeniowa
 przyziemie  003 A  73  wykładowa
 przyziemie  004 A  49  ćwiczeniowa
 przyziemie  0011 A  90  wykładowa  
 przyziemie  0031 A  49  ćwiczeniowa
 przyziemie  0032 A  49  ćwiczeniowa
 przyziemie  0033 A  49  ćwiczeniowa
 przyziemie  0041 A  24  ćwiczeniowa
 parter  029 A  48  ćwiczeniowa
 I piętro  111 A  150  wykładowa
 I piętro  122 A  36  ćwiczeniowa
 II piętro  Aula  287  wykładowa
 II piętro  213 A  36  lab. komputerowe
 II piętro  207 A CI 1  30 lab. komputerowe
 III piętro  301 A  230  wykładowa
 III piętro  303 A  28 ćwiczeniowa
 III piętro  306 A  65  ćwiczeniowa
 III piętro  307 A  30  ćwiczeniowa
 III piętro  309 A  30  ćwiczeniowa
 III piętro  311 A  260  wykładowa
 III piętro  317 A  32  ćwiczeniowa
 IV piętro  407 A  130  wykładowa
 IV piętro  408 A  108  wykładowa
 IV piętro  416 A  36  ćwiczeniowa
 IV piętro  417 A  32
 ćwiczeniowa


   Pozostałe (laboratoria Wydziału Towaroznawstwa):
 Lokalizacja Nazwa sali Status  
 parter  51 A  laboratorium
 parter  45 A  laboratorium
 parter  46-47 A  laboratorium
 parter  012 A  laboratorium
 parter  039 A  laboratorium
 suterena 0028 A  laboratorium
 suterena  0029 A   laboratorium