Budynek B – al. Niepodległości 12:   
 Lokalizacja Nazwa sali Pojemność Status
 parter  5 B  53 ćwiczeniowa
 parter  7 B  20  seminaryjna
 parter  9 B  48  ćwiczeniowa
 parter  025 B  59  ćwiczeniowa
 I piętro  113 B  96 wykładowa
 I piętro  115 B  48  ćwiczeniowa
 I piętro  124 B  42  ćwiczeniowa
 II piętro  202 B   36  lab. komputerowe
 II piętro  203 B   36  lab. komputerowe
 II piętro  207 B  99  wykładowa
 II piętro  210 B  90  wykładowa
 II piętro  211 B  56 ćwiczeniowa
 II piętro  212 B  52 ćwiczeniowa
 II piętro  214 B  45  ćwiczeniowa
 II piętro  215 B  120  wykładowa
 III piętro  315 B  26  ćwiczeniowa
 III piętro  316 B  53  ćwiczeniowa


   Pozostałe (laboratoria Wydziału Towaroznawstwa):
 Lokalizacja Nazwa sali Status  
 suterena  01-04 B (wejście B)  laboratorium