Budynek CEUE – ul. Towarowa 55:   
 Lokalizacja  Nazwa sali Pojemność  Status
 parter 0.499wykładowa
 parter 0.5 
50 
wykładowa
 parter 0.699wykładowa
 parter 0.7 
50 
wykładowa 
 parter 0.11 
36 
lab. komputerowe
 parter 0.1236
lab. komputerowe
 parter A 
275 
audytorium 
 I piętro  1.1 99 wykładowa
 I piętro 1.17
36lab. komputerowe
 I piętro 1.18 
18
lab. komputerowe
 I piętro 1.19
14
lab. komputerowe
 I piętro B
275
audytorium
 II piętro 2.199wykładowa
 II piętro 2.2 
50 
wykładowa 
 II piętro 2.16 
36 
lab. komputerowe
 II piętro 2.17
36
lab. komputerowe
 II piętro  2.21 82 wykładowa
 III piętro C
261
audytorium
 III piętro 3.150wykładowa
 III piętro 3.2
50 
wykładowa
 III piętro 3.3 
50 
wykładowa
 III piętro 3.17 
28 
lab. komputerowe
 III piętro 3.1832
lab. komputerowe
 IV piętro  4.1 70 wykładowa
 IV piętro 4.12 
36
lab. komputerowe
 IV piętro 4.13
36
lab. komputerowe