Wizja

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to wiodąca w kraju uczelnia ekonomiczna o znaczącej pozycji międzynarodowej, wiarygodny partner dla otoczenia oraz odpowiedzialny pracodawca.


Misja

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozwija badania i kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych, z poszanowaniem tradycji uczelni utworzonej przez przedsiębiorców, zasad etyki, społecznej odpowiedzialności i wolności akademickiej, dla gospodarki służącej obecnym i przyszłym pokoleniom.