Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka, przyznała  stypendia następującym studentkom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: 
  • Ewelinie Kościelniak – studentce IV roku studiów I stopnia na kierunku „towaroznawstwo”;
  • Alicji Kuras – studentce II roku studiów II stopnia na kierunku „międzynarodowe stosunki gospodarcze”;
  • Monice Dąbrowskiej  - studentce I roku studiów II stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość”;
  • Danucie Kazmucha – studentce II roku studiów II stopnia na kierunku „międzynarodowe stosunki gospodarcze”;
  • Aleksandrze Jarosz  - studentce I roku studiów II stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość”.

Uroczystego wręczenia dyplomów w  dniu 15 stycznia 2013 roku dokonał Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, w asyscie Prorektora ds. Edukacji i Studentów, dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP.