Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 1/2017

w sprawie: terminów składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział ds. Aparatury w 2017 roku z nowo uruchomionych badań i projektów nieujętych w planie rzeczowo-finansowym i planie zamówień, a finansowanych ze środków innych niż ogólnouczelniane