Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 13/2017

w sprawie: przydzielania pomieszczeń dla pracowników UEP