Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 2/2018

w sprawie przyznanych limitów w planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok