Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 2/2019

w sprawie terminów składania zapotrzebowań realizowanych przez Centrum Informatyki w 2019 roku z nowo uruchomionych badań i projektów nieujętych w planie rzeczowo-finansowym i planie zamówień, a finansowanych ze środków innych niż ogólnouczelniane w asortymencie nieobjętym bieżącymi umowami zawartymi na dostawy sukcesywne