Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 8/2017

w sprawie: przyznanych limitów w planie rzeczowo-finansowym na 2017 rok