Rolę Inspektora Ochrony Danych (IOD) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pełni
dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych , IOD wyznaczany jest przez Administratora danych osobowych (ADO).


Głównym zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


IOD wyznaczany jest na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania zadań, które określają przepisy regulujące ochronę danych osobowych, w szczególności ustawa o ochronie danych osobowych.

Przy wykonywaniu swoich zadań IOD podlega bezpośrednio administratorowi danych.


Do zadań IOD w szczególności należy:

  • monitorowanie przestrzegania przepisów, sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla ADO,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji systemu ochrony danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  • prowadzenie szkoleń oraz budowanie świadomości pracowników na temat ochrony danych osobowych,
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii czynności przetwarzania oraz rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez ADO,
  • współpraca oraz pełnienie punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, pracowników oraz innych podmiotów danych.