Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 13/St.Pod./2018

w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Lider cyfrowej transformacji”