Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 49/St.Pod./2017

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Rachunkowość i finanse"