Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 6/St.Pod./2017

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce”