Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 62/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Bankowość i doradztwo finansowe”