Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 67/St.Pod./2018

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 5/St.Pod./2018 Rektora UEP z dnia 19 stycznia 2018 roku o powołaniu na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Lean Manufacturing”