Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 74/St.Pod./2017

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Ubezpieczeń Gospodarczych dla Kadry Menedżerskiej Grupy Concordia”