Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 78/St.Pod./2018

w sprawie prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Master of Business Training – studia menedżersko-trenerskie”