Wykładowcy studiów podyplomowych to jedni z najlepszych nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, cieszący się dużą estymą wśród studentów. To jednocześnie osoby mające bardzo duże doświadczenie praktyczne wyniesione z realizacji wielu projektów międzynarodowych na zlecenie Eurostatu czy Głównego Urzędu Statystycznego. Są to również osoby, które na co dzień współpracują z Głównym Urzędem Statystycznym czy Urzędem Statystycznym w Poznaniu przy opracowywaniu wyników spisowych czy różnych badań reprezentacyjnych.  Wykładowcami są również osoby wywodzące się z praktyki gospodarczej tj. pracujące w Urzędzie Statystycznym i firmie SAS, która przejęła patronat nad studiami.