Władze

Rektor - Maciej Żukowski

prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP
Stanowisko:
Rektor
profesor zwyczajny

Wykształcenie:
tytuł profesora nauk ekonomicznych, 2007
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, 1998
doktor nauk ekonomicznych, 1991
magister ekonomii, 1983

Funkcje w UEP: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przewodniczący Rady Centrum Informatyki, przewodniczący Komisji Rektorskiej ds. Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich, członek Komitetu Redakcyjnego "Poznan University of Economics Review", członek Rady Programowej Kwartalnika "Forum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu". przedstawiciel UE w Poznaniu do Rady Poznańskich Fundacji Bibliotek Naukowych, członek Rady Wydziału Ekonomii, członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich

Funkcje poza UEP:
członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, członek redakcji czasopisma "Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje" PAN, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, członek Rady Ekspertów Population Europe

Problematyka naukowa: polityka społeczna, zabezpieczenie społeczne, systemy emerytalne, Unia Europejska

Rektor Maciej ŻukowskiKontakt:

tel. 61-856-91-50, 61-856-91-54

e-mail: rektor@ue.poznan.pl