W dniu 14 czerwca br. odbyło się Absolutorium studentów kierunku Finance oraz International Business kończących studia licencjackie.

Kierunek Finance są to studia anglojęzyczne prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii i Wydział Zarządzania UEP.

W Absolutorium udział wzięli:

- prof. Elżbieta Gołata - Prorektor ds. Badań i Współpracy z Zagranicą

- prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak - Dziekan Wydziału Ekonomii

- prof. Maciej Szymczak - Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej

oraz Koordynatorzy kierunków.


Serdecznie gratulujemy naszym Absolwentom!