Sukces kierunku prawno-ekonomicznego!

 

Z dumą informujemy, że kierunek prawno-ekonomiczny (studia I stopnia) realizowany przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza otrzymał Certyfikat „Studia z Przyszłością” 2017.

 

W Programie „Studia z Przyszłością” certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programu studiów.

 

Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

 

Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznano kierunkom studiów, które – w opinii Komisji – zapewniają możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy oraz pozwalają studentom nabyć umiejętności i kompetencje o charakterze praktyczny.