W dniu 23 listopada odbyła się pierwsza Debata ekspercka organizowana przez Wydział Ekonomii wraz z Towarzystwem Ekonomistów Polskich (TEP).

Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie między UEP i TEP dotyczące współpracy edukacyjnej. W imieniu Rektora porozumienia podpisała Dziekan Wydziału Ekonomii prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak oraz dr Jerzy Pruski - Wiceprzewodniczący TEP.

 

Towarzystwo Ekonomistów Polskich powstało w 1994 roku. Komitetowi założycielskiemu TEP przewodniczył prof. Jan Winiecki.

Na pierwszego przewodniczącego Rady TEP jednogłośnie wybrano prof. Wacława Wilczyńskiego (pracownika ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu). Więcej nt. działalności TEP można przeczytać na stronie: tep.org.pl

 

W Debacie eksperckiej wzięli udział:

 

ze strony TEP - Andrzej Halesiak (autor Raportu) oraz dr Jerzy Pruski

ze strony UEP - prof. Eryk Łon oraz prof. Paweł Marszałek

moderatorem debaty była Dziekan WE prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak

 

Dziękujemy wszystkim przybyłym osobom, w tym studentom UEP, pracownikom oraz gościom m.in. z Rady Finansów.

 

Raporty TEP dostępny jest na stronie: https://tep.org.pl/system-finansowy-dla-polski/