W dniu 17 maja 2017 r. odbyła się Gala Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wręczono na niej medale i odznaczenia dla zasłużonych pracowników Uczelni. Wręczono również nagrody za najlepsze prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie.


Medale i odznaczenia dla pracowników Wydziału Ekonomii:


Srebrny Krzyż Zasługi

  • dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UEP
Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP
Laureaci 23. edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką napisaną i obronioną w roku akademickim 2015/2016:


Elżbieta Żelichowska za pracę: „Motywowanie pracowników banków w Polsce w kontekście dualnego rynku pracy"– promotor: dr Jerzy Kaźmierczyk (II miejsce) 


Klaudia Kalinowska za pracę: „Etnocentryczne postawy konsumentów na rynku produktów żywnościowych w Polsce" – promotor: dr Agnieszka Poczta-Wajda (III miejsce)


Wyróżnienia:
  • Adam Dymała za pracę: „Klątwa bogactwa a rozwój gospodarczy Angoli w latach 1975-2016” – promotor: dr Yanina Dymitrowska
  • Marcin Skrobek za pracę: „Rola cen transferowych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstw” – promotor: dr hab. Piotr Lis
Laureaci 23. edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską napisaną i obronioną w roku akademickim 2015/2016: 


mgr Bartłomiej Gronowski za pracę: „Rozwój społeczno-gospodarczy gmin powiatu poznańskiego w latach 2005-2014. Studium porównawcze" – promotor: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP (III miejsce) 


Laureaci 12. edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską napisaną i obronioną w roku akademickim 2015/2016 


dr Aneta Kaczyńska za pracę: „Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty” – promotor: dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, prof. nadzw. UEP (III miejsce) 


Serdecznie gratulujemy!