Pani dr Yanina Dymitrowska, adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP, została zwyciężczynią V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną. Kapituła konkursu – w składzie: prof. dr hab. Alojzy Nowak, prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka oraz prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – doceniła rozprawę doktorską Yaniny Dymitrowskiej pt.  „Klątwa bogactwa” a polityka gospodarcza państwa, której promotorem był prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP, a promotorem pomocniczym dr Katarzyna Nawrot z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEP.


Celem Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Nagroda jest przyznawana co dwa lata.