W dniu 26.01.2017 r. w godz. 11.00-15.15 w sali 4.1. CEUE. odbędzie się I-sza Konferencja Rady Finansów pt. Wyzwania współczesnych finansów - teoria i praktyka – oczekiwania i możliwości współpracy organizowana pod patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii.

Podczas Konferencji nastąpi uroczyste wręczenie nominacji, przedstawienie składu Rady Finansów II kadencji ze strony praktyki, założeń jej działalności, a także dyskusja na temat kierunków i obszarów potencjalnej współpracy między reprezentantami praktyki gospodarczej i Wydziałem Ekonomii UEP.

Naszą Konferencję uświetni wykład inauguracyjny nt. Finansyzacji gospodarki, który wygłosi prof. dr hab. Marek Ratajczak – Kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem. Wykład ma być wprowadzeniem do dalszej wymiany opinii i dyskusji nt. płaszczyzn współpracy pomiędzy praktyką a nauką.

 

Konferencja będzie miała charakter zamknięty – na zaproszenie.

Skład Kierownictwa II kadencji Rady Finansów:

Przewodniczący – dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP

Wiceprzewodnicząca ds. kontaktów z bankami i instytucjami finansowymi

– dr hab. Anna Iwańczuk – Kaliska,

Wiceprzewodniczący ds. kontaktów z instytucjami publicznymi

– dr Tomasz Bojkowski

Wiceprzewodniczący ds. kontaktów z biznesem – dr Tomasz Gabrusewicz

Koordynator ds. Konkursu Wiedzy o Finansach FINANSOMANIA - dr Klaudia Jarno.

 

 

Więcej na temat Rady Finansów WE na stronie:

 

https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/rada-finansow,c3658/