Portal edukacyjny Perspektywy jak co roku przygotował Ranking Uczelni Akademickich oraz Ranking Kierunków Studiów. Analizie poddano najpopularniejsze kierunki studiów prowadzonych we wszystkich polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017 uwzględnia siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność oraz Wskaźniki dodatkowe. W tym roku ranking obejmuje aż 68 głównych kierunków studiów, a wyróżnione zostały m.in. 2 kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomii: Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość - jako kierunki o wysokim potencjale naukowym oraz dające swoim absolwentom wysokie lokaty na rynku pracy. Wysoko ocenione zostały również Efektywność naukowa oraz warunki kształcenia.