W dniach 19-20 kwietnia 2018 odbyła się w murach naszej uczelni druga edycja międzynarodowej konferencji ICOFEP (International Conference on Finance and Economic Policy), organizowanej przez Wydział Ekonomii UEP. Tematem przewodnim tej edycji, zatytułowanej Limits to Economic Growth, były szeroko rozumiane – ekonomiczne, socjologiczne, polityczne czy kulturowe – ograniczenia wzrostu gospodarczego. W konferencji uczestniczyło blisko 70 uczestników między innymi z Włoch, Francji, Hiszpanii, Węgier, Chorwacji i Polski. W trakcie konferencji wygłoszono 40 referatów oraz zaprezentowano 6 posterów.


Gośćmi specjalnymi konferencji byli prof. Oliver Damette z Lorraine University, który wygłosił wykład pt. Climate change as a limit to economic growth: the El Nino case, oraz prof. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który zaprezentował wykład pt. From the regulative state towards the active pro-growth state policy. W ramach tegorocznej edycji ICOFEP odbyło się również seminarium dotyczące finansjalizacji prowadzone przez prof. Giuseppe Fontanę z Leeds University, a także warsztaty dla studentów, organizowane przez Concordia Ubezpieczenia.


Nagrodę za najlepszy referat zaprezentowany na konferencji zdobyli Akos Dombi, Eötvös Loránd University, Katarzyna Szarzec i Piotr Matuszak, UEP, za opracowanie pt. State-owned enterprises in Europe: New data, new results.


Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w tym przedsięwzięciu.