Celem kursu jest zachęcenie słuchaczy - uczniowie klas akademickich WE oraz najlepszych liceów poznańskich - do studiowania na UEP poprzez przygotowywanie ich do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez PTE. Zajęcia będą w szczególności przygotowywać do I etapu olimpiady odbywającego się w szkołach na początku listopada.

W olimpiadzie rokrocznie uczestniczy ponad dwanaście tysięcy uczniów z Polski oraz ponad tysiąc z Wielkopolski, w tym przede wszystkim najlepsi uczniowie z prestiżowych liceów. Uruchomienie takiego kursu jest okazją do pokazania najlepszym licealistom jak ciekawie mogą być prowadzone zajęcia na WE, a tym samym zachęcenia ich do wybrania naszego wydziału, jako miejsca swoich studiów.