Magister Marcin Flotyński – doktorant z Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych UEP – został laureatem konkursu na najciekawszy esej w ramach Akademii EFC (European Financial Congress). Esej doktoranta pt. "Polska w strefie euro? Tak – powinniśmy wejść, bo nie mamy wyjścia" wybrany został spośród ponad stu prac nadesłanych z Polski i z zagranicy.


Jako laureat konkursu, Marcin Flotyński weźmie udział w panelu otwierającym Akademię EFC, który odbędzie się 17 czerwca 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Kongres ma formułę debaty o dobrych rozwiązaniach dla wspólnego sukcesu Polski i Unii Europejskiej. Jego celem jest również prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych dyskusjach na temat rozwoju i bezpieczeństwa. Weźmie w nim udział około 1300 przedstawicieli kadry zarządzającej biznesu, mediów, administracji państwowej, firm konsultingowych, naukowców, polityków, nadzorców i regulatorów.


Serdecznie gratulujemy naszemu doktorantowi!