4.07.2017 r.

W XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą, wyróżniono dwie absolwentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 


Nagrodę I stopnia w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych otrzymała dr Anna Waligóra za rozprawę doktorską pt. „Uwarunkowania zróżnicowania typów przedsiębiorczości społecznej w Polsce". Praca napisana została pod kierunkiem dr hab. Haliny Zboroń prof. nadzw. UEP z Katedry Socjologii i Filozofii.


Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich otrzymała mgr Joanna Rybska. Wyróżniona praca pt. „Analiza ryzyka kredytowego w działalności bankowej oraz sposoby jego ograniczenia na podstawie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu” napisana została pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Waliszewskiego, prof. nadzw. UEP z Katedry Pieniądza i Bankowości.