W dorocznym rankingu cytowalności czasopism Google Scholar Citations (Poland) nasi naukowcy przyczynili się do wysokiej pozycji kilku czasopism, głównie ekonomicznych. Ranking jest opracowywany na podstawie kroczącego pięcioletniego indeksu Hirsza. 

W obecnej edycji jest brana pod uwagę cytowalność artykułów opublikowanych w latach 2012-2016

Wśród pracowników Wydziału Ekonomii znaleźli się:


Prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP

Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP

Dr Magdalena Andrałojć

Dr Natalia KrzyżanowskaSerdecznie gratulujemy!