31 marca 2017 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu podczas konferencji naukowej SZANSA – POTENCJAŁ – MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH organizowanej przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr Katarzynę Lis i PFRON podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W imieniu UEP umowę podpisał Rektor prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, natomiast w imieniu PFRON Pan Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych.Celem współpracy Uczelni z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest m.in.

  • prowadzenie wspólnych projektów badawczych,
  • wspólne ustalanie tematyki prac dyplomowych i doktoranckich, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy,
  • organizacja wspólnych konferencji naukowych,
  • apraszanie specjalistów PFRON jako wykładowców.