Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel powołał prof. dra hab. Andrzeja Czyżewskiego oraz dra hab. Aleksandra Grzelaka, prof. nadzw. UEP z Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej w skład Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, na kadencję 2017-2021.