Prof. dr. hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP z Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej został powołany przez Ministera Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w skład Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na kadencję 2017-2021.