Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne. Minister przyznaje nagrody dla przedstawicieli świata akademickiego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz sukcesy organizacyjne w mijającym roku. Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP jest Przewodniczącym Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gratulujemy!